Άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες

Μετάφραση και τοπική προσαρμογή

ιστοσελίδων

Η εταιρική ιστοσελίδα ή το eshop σας αποτελεί το βασικό μέσο προώθησής σας στην παγκόσμια αγορά και την εικόνα της επιχείρησής σας.  Μια επαγγελματική μετάφραση και τοπική προσαρμογή της ιστοσελίδας σας αυξάνει τις πιθανότητες να προσελκύσετε νέους πελάτες, καθώς οι δυνατότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών σας θα παρουσιάζονται κατανοητά και προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας και πολιτισμού.

Παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος της μετάφρασης μιας ιστοσελίδας είναι:

  • Ο αριθμός των λέξεων του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας
  • Ο τρόπος εξαγωγής των κειμένων
  • Η μορφή αρχείου επεξεργασίας των πρωτότυπων κειμένων
  • Οι γλώσσες προς μετάφραση
  • Ο κλάδος τον οποίο αφορά
  • Η ανάγκη μετάφρασης εικόνων και πολυμέσων και αντίστοιχης γραφιστικής επεξεργασίας

Επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Μετάφραση και τοπική προσαρμογή

λογισμικού

Η μετάφραση ή τοπική προσαρμογή λογισμικού (software localization) είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί ειδική τεχνογνωσία πέρα από τη μετάφραση κειμένων και χρήζει ειδικής γλωσσικής αντιμετώπισης.

Στην ομάδα της Ad Hoc Translations διαθέτουμε έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες που μπορούν να αναλάβουν την επιτυχημένη μετάφραση και τοπική προσαρμογή λογισμικού και εφαρμογών

Η ομάδα μας είναι σε θέση να διαχειρίζεται συγκεκριμένες γλωσσικές και ορολογικές ιδιαιτερότητες, αλλά και μια ευρεία γκάμα βασικών εργαλείων τοπικής προσαρμογής διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του κώδικα.

Μενού