Ποιοι είμαστε

Μετάφραση όλων όσων χρειάζεστε

Απόλυτα αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης που βασίζονται στα διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες ελέγχου ποιότητας του μεταφραστικού κλάδου που παρέχουμε στους πελάτες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχοντας ως έδρα μας τη Θεσσαλονίκη.

Επικεφαλής της ομάδας μας είναι η Χρυσούλα Χρυσουλάκη, κάτοχος του Μεταφραστικού Διπλώματος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (F.I.T).

Οι αρχές μας

 • Συνέπεια 
 • Αξιοπιστία
 • Εχεμύθεια
 • Τήρηση προθεσμιών
 • Έγκαιρη παράδοση

Ad Hoc

Το ad hoc (αντ χοκ) είναι λατινική φράση που σημαίνει επί τούτω.

Οι ελληνικές αποδόσεις του είναι επί τούτω (καθαρεύουσα) και γι’ αυτό το σκοπόγια τη συγκεκριμένη περίπτωση (δημοτική), και επί τούτου (Νεοελληνική Κοινή).

Η φιλοσοφία μας

 • Άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας προσαρμοζόμενοι στις επιθυμίες και στις προσδοκίες τους.
 • Η ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη και στην εκάστοτε εξειδικευμένη υποδομή που μπορεί να διαθέτει αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Ad Hoc Translations και είμαστε περήφανοι γι’αυτό.

Η φιλοσοφία μας

 • Άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας προσαρμοζόμενοι στις επιθυμίες και στις προσδοκίες τους.
 • Η ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη και στην εκάστοτε εξειδικευμένη υποδομή που μπορεί να διαθέτει αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Ad Hoc Translations και είμαστε περήφανοι γι’αυτό.

ad hoc

when necessary or needed

Η φιλοσοφία μας

 • Άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας προσαρμοζόμενοι στις επιθυμίες και στις προσδοκίες τους.
 • Η ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη και στην εκάστοτε εξειδικευμένη υποδομή που μπορεί να διαθέτει αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Ad Hoc Translations και είμαστε περήφανοι γι’αυτό.
Μενού