Μετάφραση κειμένων

Τεχνικά κείμενα

Ακρίβεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την παροχή άριστης ποιότητας μεταφράσεων που απαιτεί ο τομέας των τεχνικών μεταφράσεων. 

Συγκεκριμένα, στην Ad Hoc Translations αναλαμβάνουμε μεταφράσεις για τεχνικά κείμενα όπως

 • Εγχειρίδια χρήσης 
 • Οδηγίες ασφαλείας 
 • Καταλόγους 
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Οικιακό και βιομηχανικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Εμπορικά κείμενα

Αναλαμβάνουμε όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε η γλώσσα να μην αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή της. 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη μετάφραση και την επιχώρια προσαρμογή:

 • Διαφημιστικού υλικού
 • Κειμένων
 • Εντύπων και προωθητικών φυλλαδίων
 • Επιστολών
 • Κανονισμών λειτουργίας

Οικονομικά και τραπεζικά έγγραφα

Πλέον υπάρχει συχνά η ανάγκη κοινοποίησης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων σε πολλές γλώσσες λόγω της επέκτασης της παγκοσμιοποίησης. 

Με στόχο την ακρίβεια και την άριστη κατανόηση των εγγράφων του οικονομικού τομέα στην Ad Hoc Translations η μετάφραση τέτοιων εγγράφων ανατίθεται σε μεταφραστές που έχουν πτυχιακούς τίτλους σπουδών στον οικονομικό κλάδο

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε τη μετάφραση:

 • Κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών 
 • Ισολογισμών 
 • Λογιστικών εκθέσεων 
 • Δημοσιονομικών καταστάσεων 
 • Ετήσιων λογαριασμών 
 • Μακροοικονομικών μελετών
Μενού