Επίσημες μεταφράσεις

Νομικά κείμενα

Στην Ad Hoc Translations παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις νομικών κειμένων σε συνεργασία με επαγγελματίες νομικούς και πιστοποιημένους μεταφραστές εξειδικευμένους στα νομικά κείμενα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση την νομικής ορολογίας.

Το μεταφραστικό μας κέντρο αναλαμβάνει τη μετάφραση:

  • Νομικών και δικαστικών εγγράφων
  • Δικογράφων 
  • Αγωγών 
  • Συμβάσεων 
  • Συμφωνιών 
  • Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Στα πλαίσια παροχής επίσημων μεταφράσεων οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης μεταφράσεις:

  • Πτυχίων
  • Πιστοποιητικών
  • Βεβαιώσεων 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε νομικές εταιρείες, νομικά τμήματα εταιρικών ομίλων, δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφους, δικηγόρους και επαγγελματίες νομικούς, αλλά και ιδιώτες. 

Μενού